Skip to product information
  • Sku: PT62383
  • Vendor: Body of Elements

Extraordinary Acupuncture Points Indications Poster

$18.00 USD
 per 
Shipping calculated at checkout.
Size
Finish (Paper or Laminated)

Product description

Extraordinary Acupuncture Points Indications Poster (Laminated or Paper) 18" X 24" or 24" X 36".
Extraordinary points are non-meridian points not located within the 12 main meridians. This poster contains 64 extraordinary points with point location and indications for each point. Needling technique listed for most points. Easy to use chart, helpfull when conditions are just not responding to treatment of the main meridian points.

64 Point Locations and Indications for: Yingtang, Taiyang, Qiuhou, Biyan, Jinjing, Yuye, Haiquan, Juquan, Yuyao, Dangyang, Jiachengjiang, Qianzheng, Sishencong, Erjian, Yiming, Anmian 1, Anmian 2, Zengyin, Bitong, Neiyingxiang, Shanglianquan, Jingbi, Bailao, Dingchuan, Weiwanxiashu, Qipang, Weishang, Weibao, Zigongxue, Wuming, Yaoyan, Yaoyi, Pigen, Xiajishu, Shiqizhui, Yaoqi, Jianqian (Jianneiling), Zhoujian, Bizhong, Erbai, Zhongquan, Luozhen, Yatongxue, Baxie, Sifeng, Shixuan, Zhongkui, Dagukong, Xiaogukong, Heding, Xiyan, Kuangu, Lanweixue, Linghou, Dannangxue, Naoqing, Baichongwo, Huanzhong, Bafeng, Shimian, Duyin, Qiduan, Neihuaijian, Waihuaijian.

Size and Finish: Available in 18" X 24" or 24" X 36". Printed on heavy weight satin finish photo paper for framing, or laminated for added protection. If there is something you want to add, please contact us. We can customize the poster for you.
Quality posters printed in the USA. Money back guarantee on all orders.
View full details

Extraordinary Acupuncture Points Indications Poster